Andreas Eckermann

About Andreas Eckermann

Andreas är ansvarig för CBREs värderings- och analysverksamhet i Göteborg. Andreas har mångårig erfarenhet av värdering inom samtliga segment i allt från offentligt till privat ägande. 
Kontaktuppgifter: +46733498744 andreas.eckermann@cbre.com