Daniel Dubois

About Daniel Dubois

Daniel arbetar på CBREs Stockholms kontor inom avdelningen Advisory & Transaction Occupier “Hyresgästrådgivning” med frågor som uppstår i samband med lokalförsörjningsfrågor och lokalstrategi.Kontaktuppgifter: +46768548542 | daniel.dubois@cbre.com