Thomas Gustafsson

About Thomas Gustafsson

Thomas arbetar till vardags på Stockholmskontret och fokuserar på hållbarhetsfrågor. Thomas har mångårig erfarenhet av att hjälpa företag, fastighetsägare och hyresgäster med frågor inom hållbarhet.Kontaktuppgifter: +46 073 388 05 94 | thomas.gustafsson@cbre.com