Research

21 08, 2018

Svenska bostadsmarknaden – ser vi början på ett trendskifte?

By |2018-10-12T13:39:54+00:002018/08/21 13:39|Research|

Under vintern har bostadspriserna fallit i Stockholm och en stark oro för en potentiell bostadsbubbla har uttryckts i såväl media som av internationella organisationer. Anledningarna till detta Sverige har en av de högsta kvoterna i OECD vad gäller nominella bostadspriser gentemot inkomst. Det har skapat frågor kring hållbarheten i den [...]

21 08, 2018

Framtiden för Sale and Leasebacks efter införandet av IFRS 16

By |2018-10-16T15:29:46+00:002018/08/21 13:35|Research|

En av de främsta fördelarna med Sale and Leasebacks ”S&LB” har varit den tillgång till finansiering utanför balansräkningen som den tidigare har erbjudit. I och med införandet av IFRS 16 efter 2019 kommer dock denna möjlighet att försvinna då nästan all form av leasing ska tas upp i balansräkningen. Effekten [...]

3 07, 2018

3 trender inom finansiering som kommer ha betydelse i nästa lågkonjunktur

By |2018-10-12T13:36:05+00:002018/07/03 8:00|Research|

Större spread i räntorna på statsobligationer från i höst är en sannolik utveckling när ECB rundar av QE* programmet. Detta eftersom QE programmet varit stort i förhållande till nettoutgivningen av obligationer, och man har dammsugit marknaden efter obligationer med god kreditvärdighet och köpt oavsett pris. Det har i sin tur [...]

1 06, 2018

4 teorier om varför inflationen är svagare idag än för tio år sedan

By |2018-10-16T15:12:17+00:002018/06/01 7:49|Research|

Efter snart 30 år med fallande räntor frågar sig många om inflationen har dött för gott och vi kommer leva i ett evigt lågränteklimat från och med nu. Den låga inflationen anses kunna härledas till låga råvarupriser, slack på arbetsmarknaden och låg produktivitetstillväxt. De sistnämnda två anses vara orsaken till [...]

21 03, 2018

3 saker att hålla koll på inför fastighetsinvesteringar 2018

By |2018-10-12T14:05:55+00:002018/03/21 13:42|Research|

Skillnaden mellan fastigheters avkastning och kapitalkostnad, så kallat yield gap, är fortsatt mycket högt i ett historiskt perspektiv och bäddar för ännu ett bra år på fastighetsmarknaden. Det finns dock några saker att hålla ögonen på som kan ha en stark påverkan: En snabb uppgång i kärninflationen, i synnerhet i [...]